کتاب BECKHOFF

جامع ترين راهنماي كاربردي سيستم هاي كنترل مبتني بر BEKHOFF در زمينه PLC و معرفي BECKHOFF به چاپ رسيده است كه در اين كتاب سعي شده است كه مطالب ارائه شده يك ديدگاه كلي در زمينه اتوماسيون صنعتي را بيان نمايد.

در بخش اول كتاب مباحثي در مورد تاريخچه PLC و مفاهيم آن و بررسي ساختار PLC و EPC هاي بكهوف و همچنين تكنولوژي فيلد باس و معرفي و شرحي بر پروتكل EtherCAT ارائه شده است . در بخش معرفي نرم افزارTwinCAT كه نرم افزار كنترلي BECKHOFF مي باشد مباحثي شامل معرفي محيط هاي كاري، استاندارد IEC61131-3 و دستورات برنامه نويسي و معرفي زبان هاي برنامه نويسي و همچنين معرفي فانكشن ها و فانكشن بلاك هاي استاندارد اين نرم افزار مطرح شده است در بخش پاياني كتاب چندين مثال كاربردي به همراه راه حل آن نيز ارائه شده است.

****سرفصل های کتاب به شرح ذیل میباشد****

فصل 1- اتوماسيون در يك نگاه

فصل 2- مقدمه اي بر PLC

فصل 3- تكنولوژي فيلد باس

فصل 4- پروتكل EtherCAT

فصل 5-بررسي ساختار PLC و EPC هاي بكهوف

فصل 6- كارت هاي ورودي و خروجي

فصل 7- مفاهيم در برنامه نويسي PLC

فصل 8- نرم افزار TwinCAT2

فصل 9- برنامه نويسي تحت استاندارد IEC1131-3

فصل 10- آرايش سخت افزار كنترلي و ارتباط با لاجيك

فصل 11- امكانات جانبي نرم افزار TwinCAT

فصل 12- دستورات برنامه نويسي

فصل 13- فانكشن بلاك هاي استاندارد TwinCAT PLC Lib: Standard

فصل 14- مثال هاي كاربردي

دسترسی به حل مثال های کتاب

تمــــــــاس باما

تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هشتم ، پلاک 8
تلــفن : 88675309 _ 88675308
دورنگار:88714142

info @nicmehr.com